Project

De 'ambachtsgilden' (collegia fabrum) in het Romeinse westen gedurende de Keizertijd.

Looptijd
01-01-2014 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Economic archaeology
    • Ancient history
    • Socio-economic history
Trefwoorden
Romeinse geschiedenis economische geschiedenis sociale geschiedenis gilden
 
Projectomschrijving

Romeinse steden steunden op gepriviligieerde gilden om te functioneren. Ambachtsgilden (collegia fabri) waren erg belangrijk, maar blijven voorwerp van discussie. We bestuderen hun verspreiding, leden, organisatie, invloed en impact op economische ontwikkeling. Ons theoretisch kader steunt op ‘social capital theory’ en ‘New Institutional Economics’. Methodologisch baseren we ons op GIS, prosopografie & sociale netwerkanalyse, norm analyse en ‘entitlement mapping’.