Project

Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten - FoSSy

Acroniem
FoSSy
Code
179V8920
Looptijd
01-05-2020 → 30-04-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant protection
Trefwoorden
bladgroenten
 
Projectomschrijving

Het algemeen doel is om via het principe van de systeembenadering, een volledig geïntegreerd pakket van maatregelen en technieken aan te bieden aan de teler om de verwelkingsziekte Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (Fol) sterk te reduceren en onder controle te houden. Verspreiding binnen en tussen bedrijven moet vermeden worden en bedrijven met aantasting moeten terug rendabel gemaakt worden. Dit project wil 90% reductie van Fol in de sector realiseren. Met de huidige wetgeving voor chemische bodemontsmetting kan Fol niet onder controle gehouden worden. Het traditionele zeilstomen doodt de grondgebonden pathogeen niet volledig af. In dit project wordt gezocht naar duurzame alternatieven. Er zijn niet onmiddellijk rassen met immuniteit beschikbaar. Dit betekent dat onderdrukking van de ziekte zal moeten komen van de combinatie van algemeen gekende (bv. algemene hygiëne) en specifiek onderzochte ziekte-onderdrukkende technieken