Project

Europese onderzoeksinfrastructuur voor mariene bioprospectie

Acroniem
EUREMAP
Code
41Q08924
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Environmental marine biotechnology
Trefwoorden
marine bioprospectie
Overige informatie
 
Projectomschrijving

De belangrijkste doelstelling van het EUREMAP-consortium is het optimaliseren van de mariene bioprospectiepijplijn in Europa om state-of-the-art
onderzoek en capaciteit voor zowel de academische wereld als de industrie mogelijk te maken. De ambitie is om gebruik te maken van de sterke punten die beschikbaar zijn binnen de Europese Onderzoeksinfrastructuren (RI's) en om de capaciteiten op elkaar af te stemmen.
infrastructuren (RI's) en om de capaciteiten en middelen van het multidisciplinaire veld van mariene bioprospectie op elkaar af te stemmen. Om zo
het concurrentievermogen van mariene natuurlijke producten op het gebied van de ontdekking van geneesmiddelen te vergroten en de blauwe bio-economie in Europa te versterken, zullen we
een nieuwe pijplijn samenstellen die de bestaande technische capaciteiten en multidisciplinaire expertise van de drie
Europese RI's - EU-OPENSCREEN (EU-OS), EMBRC en ELIXIR - op het gebied van de ontdekking van mariene natuurlijke producten. EUREMAP zal het volgende ontwikkelen
een unieke geïntegreerde trans-RI-dienst ontwikkelen op een Europees prioriteitsgebied, de blauwe economie.De pijplijn zal een belangrijk onderdeel vormen van de
Europese strategie voor blauwe groei om economische groei te stimuleren door middel van innovaties in mariene biotechnologie. Het potentieel voor
innovaties en waardecreatie in de blauwe biotechnologiesector is hoog, en de sector wordt gekenmerkt door multidisciplinariteit,
kennisintensief en gebaseerd op technologie. Het bouwen van een nieuw Europees transnationaal RI-dienstenplatform ter ondersteuning van het
concurrentievermogen van een academische en industriële gemeenschap in alle aspecten van dit multidisciplinaire veld. EUREMAP zal een
ervaren, multidisciplinair consortium in drie RI's samenbrengen om de ontdekking van nieuwe bioactieve natuurlijke producten te ondersteunen en mogelijk te maken
uit mariene organismen te ondersteunen en mogelijk te maken door gebruik te maken van nieuwe technologie om de capaciteit van Europese RI's te verbeteren.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.