Project

Genetisch, biochemische en fysiologisch onderzoek van de levensduurverlenging veroorzaakt door calorische restrictie in C. elegans