Project

Grassification

Acroniem
GRASSIFICATION
Looptijd
08-02-2018 → Lopend
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Sustainable chemistry
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
    • Environmental science and management
Trefwoorden
grassification
 
Projectomschrijving

De algemene doelstelling van het Grassification-project is om een ​​multidimensionale benadering toe te passen voor het raffineren van weggrasmaaisel om het te optimaliseren tot een haalbare waardeketen voor de biobased en circulaire economie. Het project verbindt zich ertoe logistieke en technische aspecten van de toevoerketen en -verwerking van grasmaaisels te optimaliseren, het marktpotentieel ervan aan te tonen en beleids- en juridische aanbevelingen te formuleren om een ​​meer ondersteunend kader te creëren voor de recycling van dit hernieuwbare materiaal. Deze acties zullen het volume van bruikbaar materiaal verhogen, de kosten verlagen en een hogere toegevoegde waarde genereren voor deze zogenaamde 'afvalstromen', die uiteindelijk zullen resulteren in een hogere marktwaarde van de industrie. Op deze manier wordt het gebruik van grasresten langs de weg als hernieuwbare bron voor de productie van biobased producten en daarmee de circulaire economie aantrekkelijker. Het raffineren van gras langs de kant van de weg vergemakkelijkt zo de overgang naar een circulaire economie.