Project

Inventarisatie van bovengronds bewaarde WO I-relicten van de Antwerpse Südabschnitt (Klein-Brabant tot kanaal Schoten-Turnhout)

Code
22G01213
Looptijd
30-07-2013 → 29-11-2013
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
Trefwoorden
WOI relicten
 
Projectomschrijving

Bij het uitvoeren van de opdracht: Analyse en lokalisatie van WO I-luchtfoto's van de regio Antwerpen uit het Imperial War Museum (Londen) is duidelijk geworden dat heel wat op deze engelse WO I-luchtfoto's zichtbare militaire relicten, nog steeds aanwezig en zichtbaar zijn in het landschap. De dienst Erfgoed wenst over te gaan tot een onderzoek naar dit kwetsbare erfgoed dat met de herdenking van de eerste wereldoorlog op alle bestuursniveaus de nodige aandacht krijgt. Nar het beëindigen van deze opdracht zal er aldus een volledig beeld zijn van het bewaarde militaire erfgoed van het Antwerpse deel van de zogenaamde 'Vesting Antwerpen/Festung Antwerpen'. Al deze informatie zal eveneens op een wetenschappelijk correcte en uniforme wijze gedocumenteerd zijn.

De opdracht behelst bureauonderzoek, veldwerk en rapportage. De opdracht resulteert in een digitaal en papieren rapport. Er dienen minimaal drie overlegmomenten voorzien te worden: een startvergadering, een tussentijds overleg en een valuatievergadering