Project

Een intens verlangen om als Adam het avontuur te herbeginnen: evolutie en impact van de neoavant-garde in Vlaamse literaire tijdschriften (1949-1965)

Code
01D11719
Looptijd
01-08-2020 → 31-10-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Literatures in Dutch
    • Poetics
    • Literary history
Trefwoorden
neo-avant-garde tijdschriftstudies literatuurgeschiedenis literatuuropvattingen kritische discoursanalyse netwerkvisualisatie databanken digital humanities
 
Projectomschrijving

In dit project onderzoek ik de evolutie en impact van de neo-avant-garde in Vlaamse literaire
tijdschriften uit de naoorlogse periode (1949-1965). Ik pas discoursanalyse toe op kritische teksten
over poëzievernieuwing om metaforen en discursieve strategieën te traceren die bepalend zijn voor
beeldvorming en legitimatie. Deze discoursanalyse breng ik in verband met een dynamische
netwerkvisualisatie van de betrokken tijdschriften en gepubliceerde dichters.