Project

De rol van isovormen van soluble guanylaat cyclase (sGC) bij relaxatie van de bloedvatwand, erectie en angiogenese.