Project

Het versterken en naar voren brengen van de wetenschappelijke excellentie en het innovatievermogen op het gebied van bodemonderzoek van de Universiteit van Lissabon

Acroniem
SOILdarity
Code
41N07820
Looptijd
01-09-2020 → 31-08-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural land management and planning
    • Agricultural spatial analysis and modelling
    • Agricultural technology
Trefwoorden
Bodemkunde Precisielandbouw Duurzaam bodembeheer Capaciteit opbouwen Innovatie.
 
Projectomschrijving

Bodemkunde is essentieel in verschillende landbouw- en milieudomeinen, waaronder precisielandbouw, wat een van de manieren is om duurzaam bodembeheer te garanderen. Het door de EU gefinancierde SOILdarity-project zal een wetenschappelijke oplossing ontwikkelen die bodemecologie integreert met geavanceerde bodem- en gewassensoren, modellering en systeembesturingstechnologieën voor duurzaam bodembeheer. Het project zal zich richten op Portugal, waar de bodemgezondheid voor aanzienlijke uitdagingen staat als gevolg van bodembeheer en klimaatveranderingen, erosie en overexploitatiepatronen. Concreet zal het de samenwerking vergemakkelijken tussen FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências (inclusief de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit van Lissabon, een belangrijk onderzoekscentrum in bodemwetenschappen in Portugal), en twee internationaal toonaangevende onderzoeksinstellingen: MIGAL- Galilee Research Institute (Israël) en UGENT University (België). De leidende partner heeft tot doel de onderzoeks- en innovatiecapaciteit van de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit van Lissabon te vergroten en haar knowhow op het gebied van precisielandbouw en duurzaam bodembeheer te verbeteren door middel van de dynamiek van kennisoverdracht die is opgebouwd met de internationaal toonaangevende onderzoeksintensieve partners.