Project

Inbouwen van Monte Carlo dosisberekening in het optimalizatie algoritme van Biologische-BeeldvormingsGestuurde (BBG) IntensiteitsGemoduleerdeRadioTherapie (IMRT) bij longkanker