Project

Analyse van de ethische verantwoordelijkheid en haar antropologische grondslagen in het denken van Max Scheler en Karol Wojtyla: reconstructie en revaluatie

Code
3F008208
Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
    • Ethics
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
Trefwoorden
ethiek fenomenologie filosofische antropologie
 
Projectomschrijving

In het denken van Max Scheler en dat van Karol Wojtyla speelt de ethische verantwoordelijkheid en haar justificatie een grote rol. In mijn onderzoek zal ik hiervan een moraalfilosofische evaluatie maken om vervolgens te kunnen nagaan hoe een pleidooi voor ethische verantwoordelijkheid binnen het domein van "global justice" en "global ethics" op de opvattingen van Scheler en Wojtyla kan steunen en hoe de inzichten van beide denkers in een niet godsdienstig argumentatief raamwerk overeind kunnen blijven als zinvolle verwerping van de morele onverschilligheid en passiviteit.