Project

Vitaal en gezond telewerken - TeleContent

Code
174Q00121
Looptijd
01-12-2021 → 31-12-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Environmental health and safety
    • Health management
    • Preventive medicine
    • Physiotherapy
Trefwoorden
Telewerken preventie fysieke activiteit voeding geluk welbevinden op het werk
 
Projectomschrijving

Achtergrond: Sinds de start van de coronacrisis (maart 2020) zijn we massaal achter het thuiswerkbureau gaan zitten. Een deel van de telewerkers rapporteert voordelen zoals een grotere flexibiliteit, minder tijdsverlies, kosten en stress door woon-werkverplaatsingen, betere werk-privébalans, etc. Intensief telewerken legt ook heel wat valkuilen op gezondheidsvlak bloot, zowel fysiek als mentaal. Onaangepaste werkplek en -materiaal, vervreemding en sociaal isolement t.a.v. collega’s, onduidelijke grens tussen werk en privéleven, etc. Er is dus nog heel wat ruimte voor verbetering om telewerk voor iedereen gezonder en aangenamer te maken.

Doelstelling: Dit project streeft als hoofddoel om na 1 jaar een positieve globale impact te hebben op alle sleutelfiguren via het realiseren van gezondheidswinst bij telewerkers door een gunstige invloed op werktevredenheid, preventie van fysieke én mentale klachten, bewustwording rond evenwichtige voeding, (socio-culturele) barrières zichtbaar te maken en oplossingen aan te reiken voor telewerkers en hun ondersteunende diensten. 

Methode: De focus van TeleContent ligt op de implementatie van reeds bestaande preventiemethodieken van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw bij de telewerkers uit twee departementen van Stad Gent (i.e. Human Resources en Facility Management). In deze departementen werken respectievelijk 269 (HR) en 322 (FM) bedienden die de mogelijkheid hebben om te telewerken. Uit de eerste rondvraag bleken ca. 300 telewerkers (72%; 300/414 potentiële telewerkers, 23-64 jaar) enthousiast en bereidwillig om te participeren in dit pilootproject.

Via een mix van strategieën en methodieken wordt een divers en attractief aanbod gecreërd voor de telewerkers. Initieel wordt gestart met het creëren van bewustwording rond het belang van gezond en vitaal telewerken. Vervolgens worden inzichten verworven in de huidige situatie om de specifieke behoeften van de telewerkers te kennen. Voor de start van de uitvoeringsfase zal worden nagegaan hoe de bestaande preventiemethodieken optimaal kunnen worden afsgestemd op de specifieke behoeften van (en samen met) de telewerkers van Stad Gent, gestuurd vanuit een design thinking approach. Nadien wordt ingezet op het verwerven van gerichte kennis, vaardigheden en het opdoen van ervaringen via concrete acties zoals educatie, ervaringen delen met collega’s, workshops, in praktijk brengen van het programma, individuele en groepsacties, etc. rond de 3 centrale thema’s: (1) mentaal welzijn o.b.v. geluksdriehoek; (2) gezonde voeding o.b.v. voedingsdriehoek; (3) fysieke activiteit o.b.v. bewegingsdriehoek. Gedurende het project wordt de motivatie geëvalueerd en gestimuleerd als essentiële voorwaarde voor gedragsveranderingen. Tot slot zullen adviezen worden geformuleerd om een werkbaar en gezond telewerkbeleid te implementeren en structureel te verankeren binnen het bestaande preventie- en welzijnsbeleid van Stad Gent in lijn met Vlaamse Gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven 2025’.