Project

Power-Link Energiekennisplatform

Code
41V07809
Looptijd
01-09-2008 → 31-12-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Electrical energy production and distribution
    • Renewable power and energy systems engineering
    • Energy generation, conversion and storage engineering not elsewehere classified
Trefwoorden
energiekennisplatform
 
Projectomschrijving

Het energiekennisplatform Power-Link is een gezamenlijk initiatief van AG Haven Oostende en de Universiteit Gent, gehuisvest op het wetenschapspark Greenbridge in de Oostendse achterhaven.

Als kennispartner wil Power-Link samen met haar hogeschoolpartners uitgroeien tot een West-Vlaams wetenschapsplatform inzake duurzame en hernieuwbare energie en sensibiliseren tot rationeel, reductief en alternatief energiegebruik.

Als netwerkpartner speelt het DHE-platform in op het actuele, innovatieve en creatieve karakter van de nieuwe productie- en consumptie-energiemarkt en creëert zo een onderzoeksplatform met een eigen high tech omgeving, met name de Greenbridge site

Power-Link werd als energiekennisplatform aanvaard door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), een financieel ondersteuningsinstrument dat zich met name richt op het verbeteren van de convergentie, het vergroten van het economisch concurrentievermogen, het scheppen van werkgelegenheid en het versterken van de duurzame interne cohesie in Europese regio's.