Project

Stereoselectieve synthese van β-lactamen en hun gebruik in multicomponent reacties

Looptijd
01-10-2013 → 30-09-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
Trefwoorden
multicomponent reacties oxiranen chirale inductie β-lactamen stereoselectieve synthese
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt de synthese van chirale bi- en tricyclische β-lactamen als potentiële antibacteriële agentia en β-lactamase inhibitoren. Deze doelstellingen zullen bereikt worden door het koppelen van de chemie der β-lactamen met de chemie der multicomponent reacties enerzijds en met de chemie der oxiranen anderzijds.