Project

Therapeutische toepassing van SAMMSON lncRNA remming bij oculaire melanomen en niet-melanome tumoren

Acroniem
SAMMSON
Code
F2015/IOF-ADV/040
Looptijd
15-07-2016 → 31-12-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
melanoma
 
Projectomschrijving

Recent identificeerden we het melanoom-specifieke lncRNA SAMMSON als een ‘ineage survival oncogene’in huidmelanoom. Gerichte inhibitie van SAMMSON in huidmelanoom cellijnen en PDX modellen induceerde een sterke apoptotische respons en vertoonde een synergistisch effect in combinatie met BRAF inhibitie. Na grondige analyse van RNA-sequencing data van 10.000  tumorstalen bleek dat ook uveale melanomen een consistente expressie van SAMMSON vertonen. Verder werd ook sporadische expressie van SAMMSON geobserveerd in de meeste andere tumortypes. SAMMSON inhibitie in uveale melanoomcellijnen en ovariumkankercellijnen induceerde een sterke anti-tumor respons wat wijst op een potentieel therapeutisch effect. Met dit project wensen we deze bevindingen verder te onderbouwen in uveale melanomen door middel van SAMMSON inhibitie in vitro en in vivo. Verder wensen we ook het therapeutisch potentieel van SAMMSON na te gaan in niet-melanoom tumoren die gekenmerkt worden door een lage SAMMSON expressie.