Project

Poëzie uit de Marge. Literaire, taalkundige, filologische en cultuurhistorische analyse van een nieuw corpus van Byzantijnse boekepigrammen (800-1453)

Code
01G03415
Looptijd
01-01-2015 → 31-10-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Historical theory and methodology
  • History
  • Language studies
  • Linguistics
  • Literary studies
Trefwoorden
Griekse filosofie boekgeschiedenis Griekse letterkunde Griekse taalkunde mediëvistiek digital humanities byzantinistiek
 
Projectomschrijving

Multidisciplinaire exploitatie (literatuurwetenschappelijk, taalkundigen cultuurhistorisch) van een corpus boekepigrammen uit middeleeuws-Griekse manuscripten. Onuitgegeven materiaal zal in boekvorm en digitaal gepubliceerd worden. De analyse zal nieuw inzicht verschaffen in de literaire esthetica van de betrokken periode, de ontwikkeling van taak, orthografie en metriek, en de cultuurhistorische context waarin boeken ontstonden.