Project

Veranderingen in de biobeschikbaarheid van fosfor na bebossing van landbouwgronden

Acroniem
3E004508
Code
3E04508T
Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
    • Forestry sciences
Trefwoorden
bebossing landbouwgrond boomsoortenkeuze bosleeftijd fosfor fractionatie
 
Projectomschrijving

De hoofddoelstelling van dit onderzoeksvoorstel is het bestuderen van de boomsoortafhankelijke lange termijn veranderingen in P-fracties (waaronder de biobeschikbare) ten gevolge van bebossing van landbouwgrond. Dit onderzoek zal uiteindelijk leiden tot een statische model dat de relaties voorspelt tussen de biobeschikbaarheid van P en de verhouding van de verschillende P-fracties in de bodem in functie van bosleeftijd en boomsoort.