Project

Geïntegreerde fase-resolverende modellering van nearshore hydrodynamica, sedimenttransport en morfologische evolutie in kustgebieden

Code
1254023N
Looptijd
01-10-2022 → 19-02-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Hydraulic structures
  • Coastal and estuarine hydraulics
  • Hydrodynamics
  • Modelling and simulation
  • Numerical computation
Trefwoorden
Golfgeïnduceerd sedimenttransport Morfodynamica van kustgebieden Hydrodynamica van kustgebieden
 
Projectomschrijving

De gevolgen van klimaatopwarming worden de laatste tien jaar steeds duidelijker. Deze omvatten de stijging van de zeespiegel en een hoger risico op extreme klimaatincidenten zoals stormen, die vervolgens leiden tot kusterosie. Gezien de hoge bevolkingsdichtheid en het grote economische en ecologische belang van de kustgebieden, zullen de gevolgen van de zeespiegelstijging een enorme impact hebben op de maatschappij. In die zin hebben kustingenieurs een cruciale rol bij het ontwikkelen van duurzame kustgebieden en het ontwerpen van robuuste kustbeschermingssystemen voor de komende eeuw. Om die reden is het van essentieel belang om het gedrag van kustbeschermingssystemen nauwkeurig te modelleren op een kost-efficiënte manier. In het hier voorgestelde onderzoek zal dit gerealiseerd worden door het aanwenden van een niet-hydrostatisch model als de basis van een numeriek platform, dat fysische processen, cruciaal voor kusterosie, zoals sedimenttransport in langse en dwarse kustrichting en de eruit resulterende morfologische evolutie, nauwkeurig zal kunnen behandelen. De hoofddoelen van het onderzoek mikken op het behandelen van belangrijke kennishiaten en het effenen van de weg voor nieuw onderzoek voor effectieve kustbescherming. De valorisatie van de resultaten zal gerealiseerd worden via wetenschappelijke disseminatie en samenwerking met academische en industriële kustwaterbouwkundige partners die een directe interesse hebben in het resultaat van dit fundamenteel onderzoek.