Project

TRANSFORMEREN VAN TOEGANG TOT EXCELLENTIE MET SUCCESVOLLE ALLIANTIES VAN HOGER ONDERWIJS IN DIGITALE LANDBOUW

Acroniem
TALLHEDA
Code
41R03424
Looptijd
01-01-2024 → 30-06-2027
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other biotechnology, bio-engineering and biosystem engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
landbouwkundig onderwijs
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Groeiende landen blijven achter bij het Europese gemiddelde wat betreft investeringen in onderzoek en innovatie en wetenschappelijke uitmuntendheid.
Digitale Landbouw (DA) is een prominent voorbeeld. Instellingen voor hoger onderwijs in uitbreidingslanden, zoals Griekenland en Servië,
kunnen een centrale rol spelen in de aanpak van dit probleem, maar hebben ondersteuning nodig om uitmuntendheid te bereiken in onderzoek en onderwijs op het gebied van DA.
IHO's in België hebben aanzienlijke ervaring opgedaan door een ecosysteem op te zetten dat nauwe samenwerking tussen IHO's bevordert,
competentiecentra, digitale innovatiecentra en de industrie, waarbij geavanceerde digitale technologieën worden ingezet ten voordele van de burgers,
burgers, bedrijven en wetenschappelijke vooruitgang.
In dit licht zal TALLHEDA een nieuwe langetermijnalliantie voor DA tot stand brengen tussen landbouw-HOI's uit verbrede landen met toonaangevende
niet-brede landbouwuniversiteiten en lokale en internationale belanghebbenden. TALLHEDA Alliance zal bijdragen aan het verhogen van de
kritische massa van hooggekwalificeerde wetenschappers en het leggen van contacten met omliggende ecosystemen om de Quadruple Helix van innovatie in uitbreidingslanden te bevorderen.
Helix van innovatie in uitbreidingslanden te bevorderen.
De weg naar excellentie wordt geplaveid met een portefeuille van multi-actor, intersectorale en internationale complementaire acties ter ondersteuning van
studenten, beginnende en ervaren onderzoekers en academisch personeel van de verbredende instellingen voor hoger onderwijs. Dit wordt bereikt door middel van
samenwerking, complementaire topexpertise van alle partners, toegang tot geavanceerde infrastructuur, mobiliteit van personeel en gezamenlijke
onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. De partners hebben een gevestigde wetenschappelijke reputatie in DA en zetten zich in om van
TALLHEDA tot een succes te maken.
Op de lange termijn zullen Widening HEI's een stap dichter zijn bij het hervormen van hun instellingen op het gebied van inhoud en kwaliteit van onderwijs
cursussen, pedagogische en managementpraktijken, en onderzoeks- en innovatiecapaciteit, waardoor de kritische massa van hoogopgeleide
wetenschappers die nodig zijn voor de digitale transitie in de landbouw in heel Europa

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.