Project

Actief-beheer en uitmijning van fosfaat voor optimale P efficiëntie en terugdringen van fosfaatverliezen op perceelsniveau

Acroniem
A-Propeau
Code
179V4514
Looptijd
01-11-2014 → 31-10-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
fosfaatverliezen
 
Projectomschrijving

De algemene doelstellingen van dit Project zijn (i) het verbeteren van de efficiëntie van de toegediende P, (ii) het minimaliseren van de impact van fosfaatbeperkeingen op de gewasopbrengst en de bodemkwaliteit, en (iii) het aanreiken van oplossingen voor het verminderen van P verliezen naar grond- en oppervlaktewater onder (intensieve) land- en tuinbouw, met het oog op het verbeteren van de waterkwaliteit.