Project

Epigenetica en herprogrammering na nucleaire transfer van somatische cellen en mesenchymale stamcellen