Project

Atoomlaagdepositie van complexe oxides voor energie en katalyse toepassingen – een Atoom Probe Tomografie studie