Project

Een toekomst voor de wijsgerige antropologie? De historische ontologie als kritisch project

Code
01P04014
Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
  • Natural sciences
    • Evolutionary biology
Trefwoorden
antropologie ontologie
 
Projectomschrijving

Meer dan 200 jaar na de oprichting van de wijsgerige antropologie als een discipline van kennis, de epistemologische status nog steeds vaag en dubbelzinnig. Dit project streeft een methodologie en begrippenapparaat voor een kritische project van de wijsgerige antropologie in termen van een ‘historische ontologie’, die ten grondslag liggen van de mens historische in wording. Dit project onderzoekt de epistemologische status van filosofische antropologie door te reflecteren op zijn oorsprong bij Kant. Bovendien voorziet in een mogelijke toekomst voor de wijsgerige antropologie door deze te reconstrueren vanuit de kritische traditie (van Kant tot Foucault en Hacking). Dit bedrijf houdt in twee stappen: (1) Een deconstructie van Kants Antropologie in het kader van de interpretatie ervan Foucault. Dit wordt gedaan door te focussen op de relatie van de antropologie als een filosofische discipline om zowel de kritische-transcendentale project en de opkomst van de wijsgerige antropologie in het rijk van de moderne menswetenschappen. Op zijn beurt wordt het project Foucault opnieuw gekwalificeerd als een geactualiseerd maar nog steeds problematisch historisering en detranscendentalisation kritische project Kants; (2) Hacking's ‘die deel uitmaken van de mensen’ project wordt geherinterpreteerd als een verdere uitwerking van het voorstel van een historische ontologie en de kritische project Foucault wordt geherformuleerd door rekening te houden met de status van de man als ‘een bewegend doel ''. Specifieke aandacht wordt besteed aan het concept van de (ab) normaal en hoe het functioneert in het historische ontologie.