Project

Het verleden in het Heden: Een multimethodologische studie naar de rol van het koloniale verleden in de hedendaagse representatie van Afrika in de Belgische gedrukte pers en omgekeerd

Code
3G002018
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
koloniale verleden
 
Projectomschrijving

Vandaag horen we de echo's van het verleden. Dit onderzoeksproject is geïnteresseerd in de koloniale geschiedenis van Europa in de Afrikaanse landen en de voortdurende nasleep ervan. In het bijzonder richten we ons op ex-kolonisator België en zijn voormalige Afrikaanse koloniën de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi aan nagaan of en hoe een postkoloniaal debat en 'levend' geheugen aanwezig zijn in de hedendaagse media, met een focus op de gedrukte pers. Hoewel sommige geleerden beweren dat de afgelopen jaren debatten over racisme, multiculturalisme en postkolonialiteit komen steeds vaker voor in de media, anderen hebben het vooral bekritiseerde België voor zijn koloniale geheugenverlies of voor het niet voeren van een postkoloniaal debat zoals in zijn buurlanden. Door een grondige tekstuele, productie- en publieksreceptie aan te nemen analyse, willen we kritisch onderzoeken hoe postkoloniale ontwikkelingen elke dag plaatsvinden berichtgeving van de 'koloniale ander' en hoe deze ideeën zijn vertegenwoordigd in het hedendaagse België evenals in Congolese, Rwandese en Burundese media. We werken op een wederkerige manier, door op te nemen Zowel westerse als Afrikaanse gedrukte media, om hun historische en hedendaagse band te erkennen. Dit project zal bijdragen aan het brede veld van postkoloniale studies, studies over internationaal nieuws dekking en journalistieke praktijken, evenals geheugenstudies.