Project

Een fase-I bilateraal project op basis van een sham-gecontroleerd, factorieel design met transcraniële gelijkstroom stimulatie en thetaburst stimulatie voor een multimodale evaluatie van prefrontale cortex functioneren