Project

Een fase-I bilateraal project op basis van een sham-gecontroleerd, factorieel design met transcraniële gelijkstroom stimulatie en thetaburst stimulatie voor een multimodale evaluatie van prefrontale cortex functioneren

Code
G0F4619N
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Biological psychiatry
Trefwoorden
prefrontale cortex
 
Projectomschrijving

Niet-invasieve hersenstimulatie (NIBS) -benaderingen worden steeds meer gebruikt om de
prefrontale cortex (PFC) en om activiteitsveranderingen in hersenneuronale netwerken te induceren. Innovatief
protocollen op het gebied van neurostimulatie suggereren de combinatie van verschillende NIBS-technieken
om de vereiste veranderingen in hersenactiviteit te maximaliseren. Echter - als de effecten van deze nieuwe protocollen
afgeleid van studies die de motorische cortex stimuleren - er is onvoldoende wetenschappelijke kennis de
combinatie van verschillende NIBS gericht op de PFC. Dergelijke inzichten zijn niettemin cruciaal om te optimaliseren
de activiteitsveranderingen in neurale gebieden waarvan bekend is dat ze een cruciale rol spelen bij patiënten die dat wel zijn
lijden aan een stemmingsstoornis.
Dit project bestaat uit twee bilaterale grote fase-I, goed gecontroleerde studies - uit te voeren op de
Universiteit van São Paulo (Brazilië) en de Universiteit van Gent (België) - dat onderzoekt de hersenen
activiteit volgens het voorgestelde innovatieve NIBS-protocol. Onze belangrijkste doelen zijn:
(1) evalueer de effecten van elk van de NIBS-techniek alleen en gecombineerd;
(2) onderzoek de PFC met behulp van het NIBS-protocol in rust en onder stress; en
(3) gebruik verschillende manieren (neuroimaging, neurofysiologisch, neuropsychologisch en gedragsmatig)
de uitkomsten beoordelen.
Onze bevindingen zullen niet alleen diepgaand fundamenteel begrip van de biologische mechanismen versterken
betrokken bij NIBS van de PFC, maar zal ook bijdragen aan het ontwerp van verdere studies in gezonde
vrijwilligers en therapeutische protocollen bij patiënten.