Project

Carbonatie van beton bij verschillende CO2 concentraties in combinatie met mechanische belasting