Project

Impact van vaginale morbiditeit op het seksueel functioneren bij baarmoederhalskanker patiënten behandeld met neo-adjuvante chemotherapie gevolgd door heelkunde.

Code
3G0F9319
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
baarmoederhalskanker
 
Projectomschrijving

In België worden jaarlijks 600 vrouwen gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker
(CX), met een piek rond de 45 jaar (seksueel actief ten tijde van
diagnose). Behandeling van beperkte CX bestaat uit chirurgie, voltooid
door chemo-radiotherapie (C-RT) in geval van een hoog risico op terugval.
Inoperabele, lokaal geavanceerde tumoren worden behandeld door C-RT en
brachytherapie. De 3-jaars lokale controle is 73% tot 94%. Verhogen
dit hebben we sindsdien patiënten behandeld met lokaal geavanceerde CX
2005 met intensiteit gemoduleerde arc-RT (IMAT) met gelijktijdig
chemotherapie (IMAT-C), gevolgd door een operatie. IMAT staat een hoger toe
stralingsdosis op de tumor en een lagere dosis op de gezonde organen
en Milieu. Hierdoor kunnen we brachytherapie overslaan en uitvoeren
chirurgie. Door dit te doen, bereiken we een goede lokale controle en overleving. Als
er is een keuze tussen behandelingen, naast overlevingsgegevens,
toxiciteitsprofielen moeten ook in aanmerking worden genomen. Sinds recent is daar
is (beperkte) aandacht voor seksueel functioneren. In dit project willen we
onderzoek naar de vaginale symptomen, het seksuele functioneren en de kwaliteit van
het leven van de IMAT-C + -chirurgiestrategie tegen de behandeling waarbij
operatie werd in eerste instantie toegepast. Hiervoor zullen we beide vaginaal combineren
morbiditeit (artsenrapporten) en de door patiënten gerapporteerde bevindingen over
vaginale symptomen, seksueel functioneren en kwaliteit van leven. Hypothese:
IMAT-C gevolgd door chirurgie leidt tot minder vaginale symptomen en
seksuele disfunctie dan conventionele behandeling.