Project

Onderzoek op radioactieve kernen aan ISOLDE-CERN, SPIRAL2-GANIL and MEDICIS-CERN

Acroniem
ISOLDE/SPIRAL2/CERN
Code
I001323N
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Surfaces, interfaces, 2D materials
    • Applied aspects of nuclear physics
    • Experimental aspects of nuclear physics
Trefwoorden
Radionucliden voor theranostica
 
Projectomschrijving

De eigenschappen van kernen in het centrum van atomen worden bepaald door het samenspel
van de fundamentele natuurkrachten - sterk, zwak en elektromagnetisch. Onstabiele kernen, met
een ongebruikelijk aantal protonen en neutronen, kunnen verborgen details van die interacties
onthullen. De eigenschappen van die systemen zijn ook cruciaal met betrekking tot de oorsprong
van chemische elementen en het lot van hemellichamen.
We gaan onstabiele kernen bestuderen aan drie faciliteiten bij twee onderzoeksinfrastructuren.
ISOLDE bij CERN en SPIRAL2 bij GANIL zijn twee complementaire versnellingscentra, waar kernen
worden afgeleverd als radioactieve ionenbundels en bestudeerd voor hun fundamentele
eigenschappen. We zullen de door ons ontwikkeld instrumentatie voor laser-, verval- en
reactiespectroscopie gebruiken om nieuwe aspecten van de sterke en zwakke kracht te
ontdekken. MEDICIS bij CERN is een faciliteit voor de ontwikkeling van methoden voor de
productie en verzameling van radioisotopen die van belang zijn voor medische toepassingen.
Innovatieve radioisotopen zullen worden voorbereid en vervolgens bestudeerd in
onderzoekscentra voor radiofarmacie en beeldvorming in Vlaanderen.