Project

Technische ondersteuning bij capaciteitsopbouw socialezekerheidsinstellingen

Looptijd
08-01-2010 → 07-04-2011
Financiering
Europese middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
sociale zekerheid toetreding Migrerende personen
 
Projectomschrijving

Het project geeft ondersteuning aan de socialezekerheidsinstellingen in Turkije, met het oog op de voorbereiding van een mogelijke toetreding tot de Europese Unie. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het geven van training en het uitschrijven van een handboek en strategische rapporten, met het oog op de toepassing van de Europese Coordinatieverordeningen inzake sociale zekerheid voor migrerende werknemers (883/2004 en 987/2009). Hoe dient de Turkse wetgeving ook aan dit Europees kader te worden aangepast ?