Project

Procesintensifiëring door reactievestromingmodulatie

Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
    • Organic chemistry
    • Theoretical and computational chemistry
    • Other chemical sciences
Trefwoorden
reactievestromingmodulatie
 
Projectomschrijving

Nieuwe fabricagetechnieken zoals driedimensionale (3D) afdrukken hebben het potentieel op het gebied van chemische technologie drastisch te transformeren. Novel, kunnen complexe reactorgeometrieën worden gecreëerd die voorheen onmogelijk of vereist gespecialiseerde voorzieningen te maken waren. Gedreven door procesintensivering en in combinatie met de kracht van supercomputers, de lucht belooft de limiet voor chemische reactor en reactie engineering. Daarom in dit voorstel onderzoek is gericht op verbetering van de warmte- en massaoverdracht in reactoren door het vermijden van ongewenste stroompatronen zoals tegenstroom, terugstromen en straalstroom. Dit vertaalt in langere levensduur reactor, verminderde vervuiling en hogere selectiviteiten voor een reeks verschillende reactoren te bouwen op de kennis van de aanvrager groep reactieve stromingssimulatie. Echter, de gebruikte materialen in deze simulaties modellen vereisen een uitgebreide en modulaire validatie met een ongekende aandacht voor detail. Essentieel is informatie over lokale stromingspatronen (door middel van 2D en 3D stromingsvisualisatie) en de plaatselijke warmteoverdracht (met vloeistof) die samen met de Von Karman Institute wordt verkregen. Deze informatie zal de ontwikkelde ab initio gebaseerde modellen voor eenfasige stroming die de basisset behoudsvergelijkingen (Navier-Stokes) lossen voeden, goed turbulentie te beschrijven, en last but not least account gedetailleerde vrije-radicaalreacties relevant voor verbranding en pyrolyse in vortex en wervelstroming reactoren.