Project

Effect van semi-occluded vocal tract therapie op de fonatie van kinderen met stemplooinoduli.

Code
3G069319
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Otorhinolaryngology not elsewhere classified
Trefwoorden
stemplooinoduli
 
Projectomschrijving

De hoge prevalentie en psychosociale impact van pediatrische dysfonie wijzen op de noodzaak van evidence-based
praktijk. Effectiviteitsstudies van stemtherapie bij kinderen met dysfonie zijn extreem
beperkte en toon methodologische beperkingen. Er is een algemene behoefte aan gerandomiseerd gecontroleerd
onderzoeken met grotere steekproefgrootten, multidimensionale stembeoordelingen, goed beschreven therapie
programma's, een controlegroep die schijnbehandeling krijgt, geblindeerde beoordelaars en follow-up op lange termijn
gegevens.
Vocale technieken gebaseerd op de fysica van een semi-occluded vocal tract (SOVT) lijken veelbelovend als ze zijn
kan een economisch en efficiënt spraakgebruik verkrijgen. Tot op heden hebben geen studies het effect van SOVT onderzocht
therapie bij kinderen met dysfonie. Er is een dringende behoefte om de impact van verschillende te begrijpen
SOVT-technieken op de multidimensionale facetten van de kinderstem, zoals deze technieken zijn
tegenwoordig veelvuldig gebruikt in de klinische praktijk. Dit project zal zich specifiek richten op "niet-intuïtief"
SOVT-technieken waarvoor instructies, feedback en zelfcorrecties kunnen worden teruggebracht tot een
minimum.
Het doel van dit project is om het korte- en langetermijneffect van twee te bepalen en te vergelijken
"Niet-intuïtieve" SOVT-therapieprogramma's (stro-fonatie en cup-fonatie) met een meer
traditionele "intuïtieve" resonante stemtherapieprogramma op (a) de vocale kwaliteit, (b) de larynx
anatomie en functie, en (c) het psychosociale welzijn bij kinderen met vocale plooitjes met een
gerandomiseerde schijn-gecontroleerde trial.