Project

Het inzetten van Big Data tot de verbetering van besluitvorming in de gezondheidszorg