Project

Het inzetten van Big Data tot de verbetering van besluitvorming in de gezondheidszorg

Code
3G068619
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health care not elsewhere classified
Trefwoorden
Big Data gezondheidszorg
 
Projectomschrijving

Er is algemeen optimisme en enthousiasme over de introductie van Big Data en gerelateerde technologieën
zal de levering van medische zorg en besluitvorming in de gezondheidszorg wezenlijk veranderen en verbeteren. In
het hier voorgestelde project zullen we onderzoeken hoe het gebruik van routinematig verzamelde gegevens (RCD) kan zijn
echt voordeel voor besluitvorming in de gezondheidszorg. Om dit doel te bereiken, zullen we de technische,
juridische en ethische problemen met betrekking tot het verzamelen en aggregeren van gegevens, gegevenskwaliteit en beoordelen hoe
en in welke mate deze gegevens kunnen worden omgezet in bewijsmateriaal. Vervolgens zullen we de
het vooruitzicht op een beroep op RCD bij het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op farmaceutische producten en
medische apparaten. Nadien, het gebruik van op algoritmen gebaseerde besluitvorming en hun impact op ethisch handelen
en juridische kwesties met betrekking tot transparantie, aansprakelijkheid en aansprakelijkheid zullen worden beoordeeld. Op basis hiervan
bevindingen zullen we onderzoeken hoe het bewijs resulterend uit RCD verder kan worden geïntegreerd in
transparante en begrijpelijke klinische besluitvorming door professionals in de gezondheidszorg en patiënten.