Project

Kritische kenmerken van parken gerelateerd aan fysieke, mentale en sociale gezondheid bij ouderen: participerend onderzoek

Code
3G068519
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Social psychology
  • Medical and health sciences
    • Public health care
    • Public health sciences
    • Public health services
Trefwoorden
parken
 
Projectomschrijving

Gezien de snelle verstedelijking en vergrijzing, de beschikbaarheid van hoogwaardige stadsparken
zal van groter belang zijn voor de volksgezondheid. Ondanks de vele gezondheidsvoordelen van het bezoeken van parken,
parkgebruik is erg laag bij oudere volwassenen. Als middelen voor parkontwerp en opknappen zijn
ingetogen, is het belangrijk om te weten wat prioriteit moet krijgen om het parkgebruik bij ouderen te verhogen
volwassenen. Het doel van dit project is om participerend onderzoek met oudere volwassenen uit te voeren om te identificeren
aanpasbare parkattributen die oudere volwassenen belangrijk achten voor parkbezoek en op parkbasis
activiteiten (bijvoorbeeld lichamelijke activiteiten, ontspanning, sociale interactie). Ten eerste een kwantitatief onderzoek met behulp van
interactieve kaarten zullen parkbezoek en parkactiviteiten onder ouderen onderzoeken.
Ten tweede zal een auditstudie de parkattributen met betrekking tot parkbezoek door ouderen objectief beoordelen
volwassenen. Ten derde zullen kwalitatieve walk-along-interviews in parken worden gehouden om gedetailleerde inzichten te verkrijgen
in parkattributen die de parkbezoeking van oudere volwassenen en parkactiviteiten beïnvloeden. Vervolgens plannen voor
parkvernieuwing zal worden ontwikkeld in samenwerking met oudere volwassenen en belangrijke belanghebbenden.
Ten slotte zal een virtual reality-experiment de effecten van veranderingen in kritieke parkattributen onderzoeken
park aantrekkelijkheid bij oudere volwassenen. De resultaten zullen parkplanners informeren over de beste werkwijzen om
parken ontwerpen en opknappen om het gebruik van het park onder ouderen effectief te vergroten.