Project

Evaluatie van het ESF-project "Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting"

Code
160U7808
Looptijd
17-01-2008 → 31-08-2008
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education, culture and society
    • Orthopedagogics and special education
Trefwoorden
armoede ervaringsdeskundigen bestrijding evaluatieonderzoek
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek beoogt de evaluatie van het ESF-pilootproject 'Tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting binnen de Federale Overheidsdiensten'. Aan de hand van documentanalyse, kwalitatieve diepte-interviews en focusgroepen met de sleutelfiguren van het project wordt een kritische sterkte-zwakte-analyse van het bestaande project uitgevoerd. Deze analyse dient te resulteren in concrete aanbevelingen om het project bij te sturen.