Project

Het voordeel van de vergissing? De valkuilen en paradoxen in de zoektocht naar heilzame illusies

Code
3G059719
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
Trefwoorden
waarheid
 
Projectomschrijving

Soms kan de waarheid kwetsend of verontrustend zijn. Is het niet beter dan in leugens te leven, of is het
waarheid altijd de voorkeur? Dit project onderzoekt de hypothese van "heilzaam misverstand". Dit zijn
overtuigingen die, hoewel onwaar, geacht worden bepaalde voordelen te verlenen aan individuen of aan de samenleving
groot. Hoe kunnen we dergelijke overtuigingen ontdekken en is het mogelijk (en wenselijk) om ze te omarmen? De
project zal de filosofische, psychologische en ethische kwesties rond heilzaam onderzoeken
meisvatting. Het filosofische deel van het project zal het begrip 'geloof' in vergelijking analyseren
met andere mentale toestanden, evenals de verschillende soorten voordelen van misverstand categoriseren. De
onderzoeker zal ook de centrale paradox verkennen rond de zoektocht naar heilzame misverstanden:
is het logisch om vrijwillig misvattingen te omarmen, ter wille van sommige verwachte voordelen? De
psychologisch deel van dit project zal kijken naar de mogelijke nadelen en gevaren van misverstand. is
zelfbedrog levensvatbaar op de lange termijn, en is het mogelijk dat heilzame misverstanden ook bijwerkingen hebben,
voor uzelf of voor derden? Het ethische deel van het project zal onderzoeken of dit zo is
ooit moreel aanvaardbaar om iemand van de waarheid te beroven, of zelfs actief instileren of promoten
ongeloof in anderen. Dit deel van het project zal de literatuur rond het placebo-effect onderzoeken
als een case study in goedaardige paternalistische misleiding.