Project

Restauratie van het Antifonarium van de Sint-Baafsabdij Gent

Code
174F04520
Looptijd
01-07-2020 → 31-12-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Heritage and cultural conservation
    • Historical materials and production methods
  • Engineering and technology
    • Timber, pulp and paper
Trefwoorden
Restauratie St. Baafsabdij Topstukkendecreet Antifonarium
 
Projectomschrijving

Dit project voert noodzakelijke restauratie- en conservatie-werkzaamheden uit aan het Antifonarium van de Sint-Baafsabdij, dat deel uitmaakt van de collectie Gregoriaanse handschriften van de Sint-Baafsabdij, die in de Universiteitsbibliotheek Gent bewaard worden.

Het Antifonarium werd als Topstuk definitief opgenomen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap op 28 november 2007 en er is toestemming verleend voor de restauratie per brief van 27 november 2019.