Project

Bedreigd cultureel erfgoed. Archeologie en samenleving in Sicilië tijdens Wereldoorlog II (1940-45)

Acroniem
SICILYWAR
Code
41B05619
Looptijd
01-10-2019 → 31-03-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor-woordvoerder
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology of conflict
    • Archaeology of Europe, the Mediterranean and the Levant
    • Modern and contemporary history
Trefwoorden
archeologisch patrimonium Archeologie Sicilie wereldoorlog II Geschiedenis Kunst
Overige informatie
 
Projectomschrijving

De tweede wereldoorlog vormde een bedreiging voor het archeologisch en het cultureel erfgoed van de landen die betrokken waren bij de militaire operaties. In Sicilië hebben bombardementen en grondoperaties zowel archeologische sites als musea geraakt.Het door de EU-gefinancierde project SICILYWAR beoogt de studie en reconstructie van hoe verschillende actoren, als de miltaire autoriteiten, de nationale autoriteiten and de locale gemeenschappen, daarop hebben geageerd en gereageerd. Specifiek zal gekeken worden naar de wijze waarop gereageerd werd op vondsten die tijdens militaire operaties aan het licht kwamen; ook de interacties tussen autoriteiten, wetenschappers en locale gemeenschappen zal worden onderzocht; tenslotte zal ook gekeken worden in welke mate een vergelijking kan getrokken worden tussen de situatie in Sicilië en die in andere getroffen landen (zoals België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, enz.) en meer specifiek de rol van de Siciliaanse archeologie in de bescherming van het archeologisch patrimonium. Dit onderzoek sluit aan bij onderzoek van diverse wetenschapsdomeinen, zoals archeologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis en sociologie.

 
Rol van UGent
De Vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent is gastheer van het onderzoeksproject onder leiding van Prof. Jean Bourgeois. Het project past in een gevestigde vakgroepwetenschap en vormt een aanvulling op de huidige sterke punten op het gebied van WO1-archeologie, cultureel erfgoed en luchtfotografiestudies.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.