Project

Het gebruik van slimme polymeren voor de regeneratie van het corneale endotheel: de oplossing voor een verblindende ziekte