Project

Zwart gat beschrijving van evenwichts- en niet-evenwichtseigenschappen van quark-gluon plasme