Project

Het leren van complexe patronen met Gaussische processen