Project

Een geïntegreerde studie naar het delegeren van beslissingen aan autonome agenten in situaties met belangenverstrengelinG

Acroniem
DELICIOS
Code
3G054919
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Artificial intelligence
  • Social sciences
    • Cognitive science and intelligent systems
Trefwoorden
belangenverstrengeling
 
Projectomschrijving

In dit tijdperk van alomtegenwoordige digitale interconnectiviteit, kunnen we ons voorstellen dat mensen in toenemende mate zullen
delegeren van hun sociale, economische of gegevensgerelateerde transacties aan een autonome agent, om redenen van
gemak of complexiteit. Hoewel de wetenschappelijke kennis om dergelijke systemen te maken lijkt te zijn
beschikbaar, deze transformatie lijkt niet snel gemeengoed te worden, behalve misschien de
gebruik van elementaire digitale assistenten.
We willen onderzoeken of dit te wijten is aan het gebrek aan kennis over het vertrouwen en de acceptatie van mensen
kunstmatige autonome afgevaardigden die beslissingen nemen in hun plaats of zelfs hoe deze afgevaardigden
moet worden ontworpen. We bestuderen deze vragen met behulp van computationele agents die dat wel zijn
gevalideerd in een reeks gedragsexperimenten die zijn gedefinieerd rond het spel voor collectieve goederen. Wij
onderzoeken wanneer en hoe de autonome agent kan evolueren van waarnemer, over beslissingsondersteuning
aan een afgevaardigde met volledige autonomie bij de besluitvorming. Met behulp van VR- en AR-technologieën zullen we dat doen
Onderzoek of de representatie waarin de agent ervaren is, invloed heeft op het vertrouwen. Al de
technologisch georiënteerd onderzoek wordt getoetst aan de theorieën over acceptatie van sociale technologie door middel van een
ingewikkelde samenwerking met experts in sociale wetenschappen. De resultaten van dit fundamentele onderzoek zullen
sta ons toe om belangrijke vragen te onderzoeken met betrekking tot de intelligentie en interface van het voorziene
agenten en leggen de basis voor nieuwe typen online markten die autonome agenten binnenhalen
echte toepassingen.