Project

Elektrokatalyse gemedieerd door Organopalladium-complexen

Looptijd
01-01-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
Trefwoorden
Organopalladium
 
Projectomschrijving

Het werk beschrijft het unieke gebruik van elektrochemische energie (elektronen) als reagentia in chemicaliën
reacties. Dit zal worden bereikt door interacties met metaalcentra die in staat zijn om te accepteren en
elektronen doneren. Dit vermogen om elektronen in het metaalcentrum te schudden, is de basis van reactiviteit
van deze metalen die interacties met reagentia mogelijk maken die leiden tot gebeurtenissen in de vorm van obligaties.
Ik zal me concentreren op een metaal dat me bekend is, palladium. Dit element heeft een fascinerende katalytische
reactiechemie Ik ben van plan om te profiteren zonder de noodzaak voor sterke oxidatie- of reductiemiddelen
maar in plaats daarvan eenvoudige elektronen gebruiken.
Ik ben van plan om de elektrochemische activering van palladium te verkennen om de
betrokkenheid van dit metaal bij complexe reacties zoals kruiskoppeling waarbij C-C, C-N en Cheteroatom
bindingen worden gevormd of door reactieve katalytische soorten te genereren die kunnen worden geïsoleerd
door interactie met een stabiliserend ligand onder elektrochemische omstandigheden.
De synthetische en katalytische benaderingen zullen leiden tot gebruiksvriendelijk, groener en duurzamer
methoden voor chemische synthese.