Project

Vitalisme: een tegengeschiedenis van de biologie

Acroniem
Vitalisme
Code
3G050819
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
Trefwoorden
Vitalisme
 
Projectomschrijving

Dit project heeft als doel een 'tegengeschiedenis' van de biologie te produceren, waarbij het brandpunt het vitalisme in de biologie is
opeenvolgende incarnaties en definities. Vitalisme is klassiek gezien als de meest extreme,
bovennatuurlijke positie met betrekking tot het unieke karakter van biologische entiteiten, verder dan het bleke
reguliere biologische wetenschap. Maar zorgvuldige historische geleerdheid onthult het bestaan ​​van anders
vormen van vitalisme, waarvan sommige diep verweven zijn met positieve ontwikkelingen in de geneeskunde,
fysiologie en experimentele biologie in het algemeen. Dit project zal verschillende recente integreren
ontwikkelingen in de wetenschapsfilosofie en in de geschiedenis van de wijsbegeerte en van de te onderzoeken wetenschap
hoe vitalisme actief aanwezig is in vier belangrijke afleveringen in de ontwikkeling van de biologie: 1) de
opkomst van het concept van het organisme in de vroege Verlichting; 2) de late achttiende eeuw
opkomst van de biologie als een wetenschap; 3) de ontwikkeling van (experimentele) fysiologie in de negentiende eeuw
Frankrijk en Duitsland; 4) de verschuiving naar een meer 'filosofische' en 'theoretische' vorm van
vitalisme in de twintigste eeuw. Dergelijk historisch werk levert een nieuwe visie op van de biologie als een wetenschap en
vooruitzichten voor de theoretische disciplines in de biologie, gegeven hernieuwde interesse in vragen zoals
'Wat is een biologisch individu?' En 'wat is het leven?' In een post-genomisch tijdperk.