Project

Het ethische lichaam creëren: Neoconfucianistische ethiek in de populaire gezondheidsliteratuur van het vroegmodern Japan.