Project

Een onderzoek naar het belang van winkelpaden voor marketing informatie systemen