Project

Over contrafeitelijk denken, spijt en ruminatie: onderzoek naar een baanbrekend theoretisch model in een laboratorium en een naturalistische context

Code
3G044019
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Biological psychology
  • Psychophysiology
  • Motivation and emotion
 • Medical and health sciences
  • Behavioural sciences
  • Biological psychiatry
Trefwoorden
contrafeitelijk denken
 
Projectomschrijving

Het proces van het mentaal genereren van alternatieve uitkomsten naar een feitelijke stand van zaken wordt genoemd
counterfactual thinking (CFT). In het bijzonder als je je voorstelt dat een andere persoonlijke keuze zou hebben
geleid tot een betere uitkomst (d.w.z. opwaartse zelfreferen CFT), (s) hij kan spijt hebben. Spijt - wat
houdt zelfbeschuld in en wordt sterk geassocieerd met negatieve gemoedstoestanden - speelt een cruciale rol
rol in de ontwikkeling van distress. Fundamenteel onderzoek ontbreekt echter momenteel
begrijp de relatie tussen gevoelens van spijt en depressieve symptomatologie.
In het huidige project wordt een baanbrekend theoretisch kader voorgesteld. Dit kader zal zijn
empirisch getest in een laboratoriumcontext (doelstelling 1 en 2), en aandachtscontrole zal zijn
experimenteel gemanipuleerd (doelstelling 2) om de voorgestelde causale rol als cognitief te valideren
mechanisme verantwoordelijk voor opwaartse zelfreferente CFT, spijt en ruminatieinterplays tijdens
besluitvorming. Bovendien zal in een naturalistische context (doelstelling 3) worden nagegaan of
opwaartse zelfreferen CFT en spijt dragen bij aan de ontwikkeling van depressieve symptomen, via
verhoogde herkauwendheid als gevolg van spijt.
De studies die binnen het project worden uitgevoerd, hebben een hoge wetenschappelijke waarde met een belangrijke link
naar een maatschappelijk relevant, up-to-date onderzoeksonderwerp, namelijk de overvloed aan keuzes die we allemaal hebben
en de bijbehorende gevoelens van spijt kunnen deze keuzemogelijkheden ontlokken.