Project

Volatiele indicatoren van contaminatie en stress bij in vitro planten

Code
179P2411
Looptijd
01-10-2011 → 31-12-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
Trefwoorden
in vitro planten
 
Projectomschrijving

In het Project wordt nagegaan of de vluchtige stoffen, biogene vluchtige organische verbindingen (BVOC), die geproduceerd worden door het in-vitro plantje, of door bacterieën die erop aanwezig zijn, meetbaar zijn via een nieuwe techniek: Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry (SIFT-MS). Dit is een on-line massaspectrometer met verhoogde selectiviteit en hoge throughput, wat toelaat grote aantallen metingen te doen van de samenstelling van de headspace van in vitro culturen. In het voorgestelde Project willen de aanvragers nagaan of op die manier bacteriële contaminatie en plantenstress kan gedetecteerd worden. Het zou de in vitro bedrijven toelaten met grotere zekerheid start- en subculturen te indexen en besmette culturen in een vroeg stadium te elimineren. Er kunnen dan tevens gepaste maatregelen genomen worden om stress bij in vitro planten te beperken. Zo kan de kwaliteit en de productiezekerheid van vele miljoenen planten beter gewaarborgd worden.
De doelgroep is in eerste instantie de commerciële in-vitro bedrijven in Vlaanderen. Deze sector is klein en alle bedrijven -op één na- worden opgenomen in de Gebruikersgroep. Daarnaast zijn de resultaten ook nuttig voor onderzoekslaboratoria van grotere planten biotechbedrijven en onderzoeksinstellingen.