Project

Ontwerp van nieuwe generatie groene draadloze toegangsnetwerken rekening houdend met hun energieverbruik en de blootstelling van de mens

Looptijd
01-10-2016 → 30-09-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Communications
    • Communications technology
Trefwoorden
energieverbruik groene draadloze toegangsnetwerken elektromagnetische blootstelling
 
Projectomschrijving

In dit project zal zowel het energieverbruik als de elektromagnetische blootstelling van de mens in rekening gebracht worden gedurende de ontwerpsfase van 5G draadloze toegangsnetwerken. Op basis van voorspellingen omtrent de energieproductie van hernieuwbare energiebronnen zullen acties ondernomen worden om energie op te sparen voor toekomstige tekorten. Nasst de invloed van 5G gerelateerde technieken, zullen verschillende energiebesparende strategieën onderzocht worden.